నేను ఇప్పటికే సూపర్‌ఫ్యాన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ల క్రింద నాకు ఇష్టమైన రచయితలకు సబ్స్క్రిప్షన్ పొందాను. నేను ప్రతిలిపి ప్రీమియంకు కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ పొందవచ్చా? అవును అయితే, అప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

అవును, మీరు రెండింటికీ ఏకకాలంలో సభ్యత్వం పొందవచ్చు. సూపర్‌ఫ్యాన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ మీకు సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ గౌరవాన్ని మరియు భవిష్యత్తులో సూపర్ ఫ్యాన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్రోగ్రామ్ కింద అనేక ఇతర అధికారాలను అందిస్తుంది. ప్రతిలిపి ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్ మీకు సూపర్‌ఫ్యాన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కింద కొనసాగుతున్న ఏవైనా సిరీస్‌ల తాజా ఎపిసోడ్‌లకు యాక్సెస్‌ను మరియు ప్రతిలిపి ప్రీమియం విభాగం కింద పూర్తయిన సిరీస్ మంజూరు చేస్తుంది .

 

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?