నేను రచయితలకు స్టిక్కర్లను ఎలా ఇవ్వగలను?

మీరు వారి ప్రొఫైల్ లో  'రచయితను ప్రోత్సహించండి' ఎంపికపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా రచయితకు స్టిక్కర్లను అందించవచ్చు.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?