నా సిరీస్ (కొనసాగుతోంది/పూర్తయింది) ప్రతిలిపి ప్రీమియమ్‌కు అర్హత కలిగి ఉంటే, నేను దాని నుండి ఎలా సంపాదించగలను?

మొత్తం నెలవారీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ రాబడిలో 60% ప్రతిలిపి ప్రీమియం ప్రోగ్రామ్ కింద వచ్చే అన్ని టైటిల్‌లతో సమానంగా భాగస్వామ్యం చేయబడుతుంది. దీనర్థం మీ ప్రతిలిపి ప్రీమియం సిరీస్‌ని సబ్‌స్క్రైబర్‌లు ఇచ్చిన నెలలో మొత్తం ఎన్నిసార్లు చదివారనే దానిపై మీ వాటా ఆధారపడి ఉంటుంది. చదివిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే, వచ్చే వాటా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ, రీడ్‌లు = పూర్తయిన రీడ్‌లు.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?