నేను నా ప్రతిలిపి కథనాలను ప్రతిలిపి వెలుపల స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోవచ్చా?

మీ రచనలను మరింత మంది పాఠకులకు చేరవేయడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి వాటిని షేర్  చేయడం. మీకు పరిమిత అనుచరులు ఉన్నందున ప్రతిలిపిలో ప్రారంభ ప్రయాణం గజిబిజిగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి, మీ రచనలను మరింత మందికి చేరేలా చేయడానికి, ప్రతిలిపి మీ స్నేహితులు & కుటుంబాలకు రచనల లింక్స్ పంపండి. సోషల్ మీడియా ఛానెల్‌లు మొదలైన వాటి ద్వారా రచనలను పంచుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది.

ప్రతిలిపిలోని మీ రచనలను షేర్ చేయడానికి  

  1. రచనను ఓపెన్ చేయండి 

  2. సారాంశం పేజీ నుండి ఎగువ కుడి మూలలో షేర్ బటన్‌ను నొక్కండి

  3. షేర్ విధానాన్ని ఎంచుకోండి (వాట్స్ యాప్, ఫేస్బుక్ మొదలైనవి)

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?