నేను ప్రతిలిపి నుండి నా అన్ని కథల బ్యాకప్ పొందవచ్చా?

ప్రతిలిపి నుండి మీ రచనలను బ్యాకప్ చేయండి, తద్వారా మీరు మీ రచనలను కలిగి ఉంటారు. ప్రతిలిపి మీ రచనల కోసం బ్యాకప్‌లను తీసుకోవడానికి ఎలాంటి మార్గాలను మా దగ్గర లేవు. మీ రచనలను ఒక్కొక్కటిగా కాపీ చేసి వాటిని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోగలరు. 

మీరు మీ ప్రతిలిపి ప్రొఫైల్ ను ఉపయోగించనప్పటికీ, మీరు ప్రతిలిపి నుండి మీ రచనలలో  దేనినీ కోల్పోరు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో మేము దానిని సురక్షితంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము.

 

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?