నేను సూపర్‌ఫ్యాన్ చాట్‌రూమ్‌లో ఎలా భాగం కాగలను?

మీరు సూపర్‌ఫ్యాన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్రోగ్రామ్ కింద రచయితను సబ్‌స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే, మీరు ఆటోమేటిక్‌గా రచయిత యొక్క సూపర్‌ఫ్యాన్ చాట్‌రూమ్‌లో భాగమవుతారు. మీరు సభ్యత్వం పొందిన రచయితలందరి జాబితా, వారి చాట్ రూమ్‌లు యాప్‌లోని సందేశాల విభాగంలో కనిపిస్తాయి.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?