నేను నా ప్రతిలిపి స్టోరీకి ఏదైనా షేర్ చేసినప్పుడు, అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది?

మీరు మీ స్టోరీకి ఫోటో లేదా టెక్స్ట్ ని  పోస్ట్ చేసినప్పుడు, అది క్రింది ప్రదేశాలలో కనిపిస్తుంది:

మీ ప్రొఫైల్‌లో: మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో చుట్టూ రంగురంగుల రింగ్ కనిపిస్తుంది మరియు వ్యక్తులు మీ స్టోరీని చూడటానికి దాన్ని నొక్కవచ్చు.

హోమ్‌పేజీ ఎగువన: మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో మీ అనుచరుల ఫీడ్‌ల ఎగువ వరుసలో కనిపిస్తుంది మరియు వారు మీ స్టోరీని చూడటానికి దాన్ని నొక్కవచ్చు.

 

 

 

 

 

 

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?