నేను నా చాట్ రూమ్ నుండి అభ్యంతరకరమైన టెక్స్ట్ ని తీసివేయవచ్చా?

సూపర్‌ఫ్యాన్ సబ్‌స్క్రైబర్‌గా మీరు చాట్‌రూమ్‌కు తగినది కాదని మీరు కనుగొన్న టెక్స్ట్ ని  రిపోర్ట్ చేయవచ్చు. రిపోర్ట్ చేసిన సందేశం చాట్‌రూమ్ అడ్మిన్ కి తెలియజేయబడుతుంది. రిపోర్ట్ చేసిన  టెక్స్ట్ ని  తీసివేయాలా వద్దా అనేది అడ్మిన్ నిర్ణయం. చాట్‌రూమ్ అడ్మిన్ గా మీరు ఒక టెక్స్ట్ అనుచితంగా ఉందని భావిస్తే మీరు మీ చాట్‌రూమ్ నుండి టెక్స్ట్ ని తొలగించవచ్చు.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?