నేను సేకరణకు రచనలను ఎలా జోడించగలను?

మీ గ్రంథాలయాన్ని క్రమబద్ధంగా ఉంచడానికి మరియు మీరు ఏమి చదవాలనుకుంటున్నారో ఇతరులకు తెలియజేయడానికి మీ సేకరణకు రచనలను జోడించండి.

కథ వివరణ పేజీ నుండి

  1. సేకరణల బటన్‌ను నొక్కండి
  2. రచనను జోడించడానికి పాప్అప్ స్క్రీన్ నుండి సేకరణను ఎంచుకోండి

సేకరణల పేజీ నుండి

  1. సేకరణను తెరవండి
  2. ఎగువ కుడి మూలలో నుండి నిర్వహించు బటన్‌ను నొక్కండి
  3. ఎగువ కుడి మూలలో నుండి రచనలను జోడించు నొక్కండి
  4. జాబితా చేయబడిన రచనలను ఎంచుకోండి
  5. స్క్రీన్ దిగువన ఉన్న రచనలను జోడించు నొక్కండి

 

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?