pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
అర్ధ రాత్రి.... స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది
అర్ధ రాత్రి.... స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది

అర్ధ రాత్రి.... స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది

ఒక ఆరేళ్ళ పాప.....స్నేహ  రోజు రాత్రి 11 గంటలకు తల్లి తండ్రులు నిద్రపోయాక... ఎవరో పిలుస్తున్నట్లుగా  ఇంటి వెనక పెరడులో కి వెళ్ళి కూర్చుని కాసేపటికి లోపలి కి వచ్చి..... పడుకుంటోంది....... రోజు ...

4.5
(1.8K)
1 గంట
చదవడానికి గల సమయం
82.3K+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

రాత్రి.. స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది..... 1

6K+ 4.2 2 నిమిషాలు
05 మే 2020
2.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది 2

5K+ 4.4 3 నిమిషాలు
07 మే 2020
3.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది 3

5K+ 4.4 3 నిమిషాలు
10 మే 2020
4.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది....4

5K+ 4.6 3 నిమిషాలు
12 మే 2020
5.

స్నేహా అర్ధరాత్రి ఎవరితో ఆడుతోంది...... 5

5K+ 4.5 3 నిమిషాలు
14 మే 2020
6.

అర్ధరాత్రి... స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది.... 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

అర్ధరాత్రి స్నేహా ఎవరితో ఆడుతోంది..... 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది...... 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది......9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది....... 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది... 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

అర్ధరాత్రి స్నేహ ఎవరితో ఆడుతోంది 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

అర్ధరాత్రి స్నేహా ఎవరితో ఆడుతోంది 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

స్నేహ ఆర్ధ్రత్రి ఎవరితో ఆడుతోంది.... 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి