pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
దగ్గరగా దూరంగా
దగ్గరగా దూరంగా

గుడిలో.. ఒక అమ్మాయి మనసులో... దేవుడా !! ఓ మంచి దేవుడా ..నీకు 101 టెంకాయ కొడతాను ,108 ప్రదక్షిణలు చేస్తా...నా చేత్తో స్వయంగా పులిహోర ,చెక్కర పొంగలి చేసి నీకు నైవేద్యం ,నీ దగ్గరకు వచ్చిన భక్తులకు ...

4.8
(32.2K)
8 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
6.5L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

దగ్గరగా దూరంగా -1

14K+ 4.8 6 నిమిషాలు
05 డిసెంబరు 2021
2.

దగ్గరగా దూరంగా-2

11K+ 4.8 8 నిమిషాలు
10 డిసెంబరు 2021
3.

దగ్గరగా దూరంగా-3

9K+ 4.8 5 నిమిషాలు
19 డిసెంబరు 2021
4.

దగ్గరగా దూరంగా-4

9K+ 4.8 6 నిమిషాలు
22 డిసెంబరు 2021
5.

దగ్గరగా దూరంగా-5

9K+ 4.8 5 నిమిషాలు
24 డిసెంబరు 2021
6.

దగ్గరగా దూరంగా-6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

దగ్గరగా దూరంగా-7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

దగ్గరగా దూరంగా -8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

దగ్గరగా దూరంగా-9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

దగ్గరగా దూరంగా -10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

దగ్గరగా దూరంగా -11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

దగ్గరగా దూరంగా -12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

దగ్గరగా దూరంగా -13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

దగ్గరగా దూరంగా -14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

దగ్గరగా దూరంగా - 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి