pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
💕జాబిలమ్మవో💕
💕జాబిలమ్మవో💕

💕జాబిలమ్మవో💕

ceo రొమాన్స్

ఉదయం పడిగంటలు, ర్ క్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మెయిన్ బ్రాంచ్, అదొక ఎనయిందంతస్థుల భవనం. అందులో ర్క్ గ్రూప్ ఇండస్ట్రీస్ కి సంబందించిన అన్నీ ఇండస్ట్రీస్ మెయిన్ బ్రాంచెస్ వుంటాయి. ఏడవ అంతస్థులో బాస్ ...

4.8
(9.8K)
12 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
3.0L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

జాబిలమ్మవో - 1

7K+ 4.8 5 నిమిషాలు
01 జనవరి 2022
2.

జాబిలమ్మవో - 2

5K+ 4.8 5 నిమిషాలు
11 జనవరి 2022
3.

జాబిలమ్మవో - 3

5K+ 4.8 5 నిమిషాలు
14 జనవరి 2022
4.

జాబిలమ్మవో - 4

5K+ 4.9 5 నిమిషాలు
17 జనవరి 2022
5.

జాబిలమ్మవో - 5

5K+ 4.9 5 నిమిషాలు
20 జనవరి 2022
6.

జాబిలమ్మవో - 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

జాబిలమ్మవో - 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

జాబిలమ్మవో - 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

జాబిలమ్మవో - 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

జాబిలమ్మవో - 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

జాబిలమ్మవో - 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

జాబిలమ్మవో - 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

జాబిలమ్మవో - 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

జాబిలమ్మవో - 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

జాబిలమ్మవో - 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి