pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
💘 ఓసి నా ప్రేయసి 💘
💘 ఓసి నా ప్రేయసి 💘

కాలేజ్: అప్పుడే ఒకా అమ్మాయి చాలా హ్యాపీ గా కాలేజ్ లో అడుగు పెడుతుంది ..... తనకి చాలా హ్యాపీ గా ఉంది కాలేజ్ కి రావడం ... అదే సంతోషంలో కాలేజ్ లోపలా అడుగు పెడుతుంది ...... అలా నడుస్తూ వెళ్తుండగా ...

4.8
(41.5K)
16 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
21.0L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

ఓసి నా ప్రేయసి 1

64K+ 4.8 4 నిమిషాలు
11 మార్చి 2021
2.

ఓసి నా ప్రేయసి 2

49K+ 4.8 7 నిమిషాలు
29 మార్చి 2021
3.

ఓసి నా ప్రేయసి 3

43K+ 4.7 10 నిమిషాలు
03 ఏప్రిల్ 2021
4.

ఓసి నా ప్రేయసి 4

40K+ 4.8 10 నిమిషాలు
06 ఏప్రిల్ 2021
5.

ఓసి నా ప్రేయసి 5

40K+ 4.8 9 నిమిషాలు
10 ఏప్రిల్ 2021
6.

ఓసి నా ప్రేయసి 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

ఓసి నా ప్రేయసి 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

ఓసి నా ప్రేయసి 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

ఓసి నా ప్రేయసి 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

ఓసి నా ప్రేయసి 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

ఓసి నా ప్రేయసి 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

ఓసి నా ప్రేయసి 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

ఓసి నా ప్రేయసి 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

ఓసి నా ప్రేయసి 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

ఓసి నా ప్రేయసి 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి