pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
ప్రియతమా
ప్రియతమా
4.8
(20.9K)
5 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
12.7L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

ప్రియతమా 1

50K+ 4.7 7 నిమిషాలు
17 ఏప్రిల్ 2019
2.

ప్రియతమా 2

34K+ 4.7 8 నిమిషాలు
18 ఏప్రిల్ 2019
3.

ప్రియతమా 3

34K+ 4.8 8 నిమిషాలు
19 ఏప్రిల్ 2019
4.

ప్రియతమా 4

29K+ 4.8 8 నిమిషాలు
20 ఏప్రిల్ 2019
5.

ప్రియతమా 5

30K+ 4.8 8 నిమిషాలు
20 ఏప్రిల్ 2019
6.

ప్రియతమా 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

ప్రియతమా 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

ప్రియతమా 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

ప్రియతమా 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

ప్రియతమా 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

ప్రియతమా 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

ప్రియతమా 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

ప్రియతమా 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

ప్రియతమా 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

ప్రియతమా 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి