నేను ప్రతిలిపిని ఉపయోగించడం ఎలా ప్రారంభించాలి?

ప్రతిలిపి రచయితలను, పాఠకులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువస్తుంది. రచయితలు తదుపరి ఏమి ప్రచురిస్తున్నారో చూడటానికి వారిని అనుసరించండి, సమీక్షించండి మరియు చర్చించండి. మీకు ఇష్టమైన రచనలను మీ తోటి పాఠకులతో పంచుకోండి. ఇక్కడ రచయితలు నేరుగా పాఠకులతో సంభాషించగలరు మరియు పాఠకులు తరచుగా రచయితలుగా పరిణామం చెందగలరు.

ప్రతిలిపిలో మీ రచనలను స్వీయ-ప్రచురణ చేసి రచయితల అతిపెద్ద కమ్యూనిటీలో చేరండి. కొత్త రచనలను సృష్టించండి, చిత్రాలను జోడించండి మరియు యాప్ నుండే ప్రచురించండి. ప్రతిలిపిలో మీ రచనలు సులభంగా స్వీయ-ప్రచురణ చేయడానికి ఆధునికమైన రైటర్ ప్యానెల్ ని అందించింది.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?