pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
నామనసే నీజతగా....
నామనసే నీజతగా....

అనుబంధాల నిలయంలో అన్నల ఇద్దరన్నల ముద్దుల చెల్లి లయకరి ఆ రుద్రుని చేరే పయనం.

4.8
(1.0L)
12 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
21.3L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

నామనసే నీజతగా....

38K+ 4.8 5 నిమిషాలు
22 నవంబరు 2020
2.

నామనసే నీజతగా 2....

28K+ 4.8 7 నిమిషాలు
23 నవంబరు 2020
3.

నామనసే నీజతగా 3...

24K+ 4.8 7 నిమిషాలు
25 నవంబరు 2020
4.

నామనసే నీజతగా 4....

24K+ 4.8 7 నిమిషాలు
27 నవంబరు 2020
5.

నామనసే నీజతగా 5....

24K+ 4.8 6 నిమిషాలు
30 నవంబరు 2020
6.

💕💕నామనసే నీజతగా 6 💕💕

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

నా మనసే నీ జతగా 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

💕💕నామనసే నీజతగా 8💕💕

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

💕💕నామనసే నీజతగా 9 💕💕

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

💕💕నామనసే నీజతగా 10💕💕

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

💕💕 నామనసే నీజతగా 11💕💕

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

💕💕నామనసే నీజతగా 12💕💕

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

💕💕నామనసే నీజతగా 13💕💕

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

నామనసే నీజతగా 14...

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

నామనసే నీజతగా 15....

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి