pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
మనోఙ్ఞ
మనోఙ్ఞ
4.7
(17.6K)
4 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
975408+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

మనోఙ్ఞ-1

40K+ 4.5 3 నిమిషాలు
25 జూన్ 2019
2.

మనోఙ్ఞ-2

25K+ 4.7 1 నిమిషం
26 జూన్ 2019
3.

మనోఙ్ఞ-3

24K+ 4.7 2 నిమిషాలు
28 జూన్ 2019
4.

మనోఙ్ఞ-4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

మనోఙ్ఞ-5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

మనోఙ్ఞ-6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

మనోఙ్ఞ- 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

మనోఙ్ఞ-8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

మనోఙ్ఞ- 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

మనోఙ్ఞ-10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

మనోఙ్ఞ -11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

మనోఙ్ఞ-12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

మనోఙ్ఞ -13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

మనోఙ్ఞ- 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

మనోఙ్ఞ- 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked