హోమ్
విభాగాలు రాయండి
రుద్ర

రుద్ర

సస్పెన్స్ఫాంటసీ
ప్రశాంత్ వర్మ ఉప్పలపాటి
4.7
9292 రేటింగ్స్ & 2649 సమీక్షల
253598
3 గంటలు
31 భాగాలు
హైద్రాబాద్ సిటీ.. జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 4 లొ 5 ఎకరాల స్థలంలో ఉన్న పెద్ద బిల్డింగ్ లో ఉంటున్నారు శ్రీదర్ వర్మ ఫ్యామిలీ.. అతడిభార్య సునీత, కొడుకు రుద్రవర్మ, కూతురు ఆశాలత లతొ కలిసి.. శ్రీదర్ వర్మ ...
253598
3 గంటలు
భాగాలు
హైద్రాబాద్ సిటీ.. జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 4 లొ 5 ఎకరాల స్థలంలో ఉన్న పెద్ద బిల్డింగ్ లో ఉంటున్నారు శ్రీదర్ వర్మ ఫ్యామిలీ.. అతడిభార్య సునీత, కొడుకు రుద్రవర్మ, కూతురు ఆశాలత లతొ కలిసి.. శ్రీదర్ వర్మ ...

అధ్యాయము

6
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 6
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
7
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 7
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
8
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 8
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
9
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 9
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
10
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 10
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
11
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 11
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
12
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 12
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
13
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 13
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
14
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 14
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
15
రుద్ర - ఎపిసోడ్ 15
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.