హోమ్
విభాగాలు రాయండి
💖 అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా 💖

💖 అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా 💖

ప్రేమసస్పెన్స్జీవితం
💖JANNATH💖 BUJJAMMA "💓✍️💓 నా కలం నుండి జాలువారే అమృత చినుకులు ఈ ప్రణయామృత ఝరి💕💕"
4.8
1088180 రేటింగ్స్ & 280562 సమీక్షల
21454522
85 గంటలు
1103 భాగాలు
సున్నిత మనసున్న ఆమె... సింహం లాంటి.... అతను... ఆమె... కోమలం.. అతను... శత్రువులకి.. మృత్యువు .. ఆమె జలపాతం... అతడు పర్వత శిఖరం.. ఆమె... ఆకాశం.. అతడు అనంత విశ్వం.... చిరుగాలి కే వణికి పోయే.... ...
21454522
85 గంటలు
భాగాలు
సున్నిత మనసున్న ఆమె... సింహం లాంటి.... అతను... ఆమె... కోమలం.. అతను... శత్రువులకి.. మృత్యువు .. ఆమె జలపాతం... అతడు పర్వత శిఖరం.. ఆమె... ఆకాశం.. అతడు అనంత విశ్వం.... చిరుగాలి కే వణికి పోయే.... ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
6💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
7💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీకలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
8💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీకలా ...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
9💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీకలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
10💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది...నీకలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
11💖💖...అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది ...నీ కలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
12💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
13💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
14💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది...నీ కలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
15💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది నీ కలా...💖💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి