pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
💖 అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా 💖
💖 అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా 💖

💖 అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా 💖

సున్నిత మనసున్న ఆమె... సింహం లాంటి.... అతను... ఆమె... కోమలం.. అతను... శత్రువులకి.. మృత్యువు .. ఆమె జలపాతం... అతడు పర్వత శిఖరం.. ఆమె... ఆకాశం.. అతడు అనంత విశ్వం.... చిరుగాలి కే వణికి పోయే.... ...

4.8
(2.0L)
130 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
37296188+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

💖💖1...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

85K+ 4.6 4 నిమిషాలు
28 ఆగస్టు 2021
2.

2💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

56K+ 4.7 4 నిమిషాలు
29 ఆగస్టు 2021
3.

3💖💗...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది...నీ కలా...💖💖

52K+ 4.7 4 నిమిషాలు
30 ఆగస్టు 2021
4.

4💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

5💖💖... అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

6💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

7💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీకలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

8💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీకలా ...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

9💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీకలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

10💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది...నీకలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

11💖💖...అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది ...నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

12💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

13💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

14💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది...నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

15💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

16💖💖...అన్ని వైపులా నను అల్లుకుంది...నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

17💖💖...అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

18💖💖...అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

19💖💖...అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది...నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

20💖💖...అన్నీ వైపులా నను అల్లుకుంది... నీ కలా...💖💖

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked