pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే
ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే

సూర్యదేవ్ సింహ❤️ వశిష్ట

4.9
(76.2K)
21 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
1045292+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే.

14K+ 4.8 6 నిమిషాలు
27 జులై 2023
2.

ఎదుటా నీవే... ఎదలో నీవే...2

11K+ 4.9 5 నిమిషాలు
30 జులై 2023
3.

ఎదుటా నీవే... ఎదలో నీవే...3

9K+ 4.9 5 నిమిషాలు
01 ఆగస్టు 2023
4.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

ఎదుటా నీవే ...ఎదలో నీవే...7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

ఎదుటా నీవే... ఎదలో నీవే....12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

ఎదుటా నీవే... ఎదలో నీవే...13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

ఎదుటా నీవే ....ఎదలో నీవే...14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

ఎదుటా నీవే..ఎదలో నీవే...15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

ఎదుటా నీవే ...ఎదలో నీవే....16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే ...17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

ఎదుటా నీవే...ఎదలో నీవే...18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

ఎదుటా నీవే... ఎదలో నీవే...19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

ఎదుటా నీవే... ఎదలో నీవే...20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked