pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం..1🌹🙏🍎🌿🐘
🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం..1🌹🙏🍎🌿🐘

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం..1🌹🙏🍎🌿🐘

వేదవ్యాస మహర్షి 18 పురాణాలతో పాటు ఉప పురాణాలు కూడా రచించాడు. అందులో ఒకటి గణేశ పురాణం  ఇందులో మొత్తం 92 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. సంస్కృత మూలం. 32 కోట్ల దేవతలు.. గంధర్వులు మానవులు పురుషులు యక్షులు అందరూ ...

4.8
(277)
3 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
9091+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి
Keshaboina Venugopal
Keshaboina Venugopal
754 అనుచరులు

Chapters

1.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం..1🌹🙏🍎🌿🐘

577 4.9 2 నిమిషాలు
04 జనవరి 2022
2.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం..2🌹🙏🍎🌿🐘

415 4.9 2 నిమిషాలు
05 జనవరి 2022
3.

🐘🌿🍎🙏🌹గణేశ పురాణం. 3🌹🙏🍎🌿🐘

310 4.8 1 నిమిషం
06 జనవరి 2022
4.

🐘🌿🎈🙏🌹 గణేశ పురాణం.4🌹🙏🎈🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

🐘🌿🎈🙏🌹గణేశ పురాణం..5🌹🙏🎈🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

🐘🌿🎈🙏🌹 గణేశ పురాణము..6🌹🙏🎈🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

🐘🌿🎈🙏🙏🌹 గణేశ పురాణం.7🌹🎈🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం ..8🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.9🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.10🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం..11🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం .12🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.13🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.14🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.15🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.16🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం..17🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం . 18🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.19 🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

🐘🌿🍎🙏🌹 గణేశ పురాణం.20🌹🙏🍎🌿🐘

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked