pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా...!
మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా...!

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా...!

సాయం సమయం సూర్యుడు అస్తమించడానికి సిద్దపడుతూ ఉంటే తన ఉనికిని చాటాడానికి సిద్దపడుతు పైకి లేస్తున్న ఆ చంద్రుడిని  చూస్తు ఉంది అరవింద.. సముద్రపు ఒడ్డున కూర్చుని వచ్చేపోయే అలలను చూస్తు వాటి లాగే ...

4.8
(1.2K)
2 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
25317+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -1

2K+ 4.7 8 నిమిషాలు
12 జులై 2021
2.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -2

1K+ 4.8 9 నిమిషాలు
15 జులై 2021
3.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -3

1K+ 4.8 9 నిమిషాలు
23 జులై 2021
4.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

మబ్బుల వెనుక మనసు మౌనమే నీ భాష-8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా -16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

మబ్బుల వెనక మనసు మౌనమే నీ భాషా-20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked