హోమ్
విభాగాలు రాయండి
మనసా కవ్వించకే నన్నిలా

మనసా కవ్వించకే నన్నిలా

మహిళప్రేమకుటుంబం
Madhu geetanjali Sajja
4.9
287383 రేటింగ్స్ & 79420 సమీక్షల
2840690
14 గంటలు
159 భాగాలు
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ అన్ని కథలూ సూర్యోదయం వెలుగులతో మొదలై అందమైన మొహాన్ని చూపిస్తూ ఆడుతూ పాడుతూ మొదలవుతాయి... కానీ... నాకు అంత అదృష్టం లేదు... నా బ్రతుకు ఈ కారు చీకటిలో మొదలై...ఏదో ఒక ...
2840690
14 గంటలు
భాగాలు
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ అన్ని కథలూ సూర్యోదయం వెలుగులతో మొదలై అందమైన మొహాన్ని చూపిస్తూ ఆడుతూ పాడుతూ మొదలవుతాయి... కానీ... నాకు అంత అదృష్టం లేదు... నా బ్రతుకు ఈ కారు చీకటిలో మొదలై...ఏదో ఒక ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా౼6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....7.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....8.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
❣️మనసా.. కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....9.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....10.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
❣️మనసా...కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....11.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్ 12.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....13.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....14.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
❣️మనసా... కవ్వించకే నన్నిలా❣️ పార్ట్....15.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి