pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
💗 మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗
💗 మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗

💗 మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗

ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్... ఫోన్ పదేపదే రింగ్ అవుతుంది ఆ సౌండ్ వింటేనే వెన్నెలకి కాళ్లు చేతులు ...

4.7
(2.1K)
5 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
52859+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

💗 మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗-1

3K+ 4.8 2 నిమిషాలు
17 ఏప్రిల్ 2023
2.

💗 మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗-2

2K+ 4.8 5 నిమిషాలు
23 ఏప్రిల్ 2023
3.

💗 మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗-3

1K+ 4.8 5 నిమిషాలు
27 ఏప్రిల్ 2023
4.

💗 మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗-4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

💗మనువు ఒకరితో 💖మనసు మరొకరితో 💗-5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

💗మనువు ఒకరితో 💖 మనసు మరొకరితో 💗 -6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

💗 మనువు ఒకరితో 💖మనసు మరొకరితో 💗-7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

💗 మనువు ఒకరితో 💖మనసు మరొకరితో 💗-8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

💗 మనువు ఒకరితో 💖మనసు మరొకరితో 💗 -9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

💗 మనువు ఒకరితో 💖మనసు మరొకరితో 💗-10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

💗 మనువు ఒకరితో 💖మనసు మరొకరితో 💗-11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

💖 మనువు ఒకరితో 💗 మనసు మరొకరితో 💖-12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

💖 మనువు ఒకరితో 💗మనసు మరొకరితో 💖 -13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

💗 మనువు ఒకరితో 💖మనసు మరొకరితో 💗-14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

💖 మనువు ఒకరితో 💗 మనసు మరొకరితో 💖 -15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

💖మనువు ఒకరితో 💗 మనసు మరొకరితో 💖 -16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

💖 మనువు ఒకరితో 💗మనసు మరొకరితో 💖 17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

💖 మనువు ఒకరితో 💗మనసు మరొకరితో 💖-18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

💖 మనువు ఒకరితో 💗మనసు మరొకరితో 💖-19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

💖మనువు ఒకరితో 💗మనసు మరొకరితో 💖 -20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked