pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా
నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

మధు కంటితో చూసే వాటిని నమ్మలేనప్పుడు... నీ మనసు ఏం చెబుతుందో అదే విను నాన్నా.. అది ఏం చెబుతుందో అర్ధం చేసుకో...

4.9
(8.0L)
31 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
119.8L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా

79K+ 4.8 9 నిమిషాలు
07 డిసెంబరు 2020
2.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼2

56K+ 4.8 7 నిమిషాలు
12 డిసెంబరు 2020
3.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼3

53K+ 4.8 6 నిమిషాలు
15 డిసెంబరు 2020
4.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼4

52K+ 4.8 8 నిమిషాలు
18 డిసెంబరు 2020
5.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼5

54K+ 4.8 7 నిమిషాలు
21 డిసెంబరు 2020
6.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంటా౼8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

నా మనసేమో నా మాటే వినదంట౼15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి