హోమ్
విభాగాలు రాయండి
💖 నా... మనసునే... వీడకే చైత్రమా...💖

💖 నా... మనసునే... వీడకే చైత్రమా...💖

ప్రేమఅనుబంధాలుయాక్షన్ & అడ్వెంచర్
💖JANNATH💖 BUJJAMMA "💓✍️💓 నా కలం నుండి జాలువారే అమృత చినుకులు ఈ ప్రణయామృత ఝరి💕💕"
4.9
274892 రేటింగ్స్ & 123210 సమీక్షల
2129981
21 గంటలు
283 భాగాలు
ప్రేమంటే.... అసలు నమ్మకం లేని అతడు...🌸 ప్రేమే... సర్వస్వం.... అనుకునే ఆమె🌸 వాస్తవాల మధ్య బ్రతకాలి అనుకునే అతడు🌸 వాస్తవాలతో పాటు.. కొంచెం ఊహలు కూడా కావాలి అని అనుకునే... ఆమె...🌸.. ప్రతిదీ ...
2129981
21 గంటలు
భాగాలు
ప్రేమంటే.... అసలు నమ్మకం లేని అతడు...🌸 ప్రేమే... సర్వస్వం.... అనుకునే ఆమె🌸 వాస్తవాల మధ్య బ్రతకాలి అనుకునే అతడు🌸 వాస్తవాలతో పాటు.. కొంచెం ఊహలు కూడా కావాలి అని అనుకునే... ఆమె...🌸.. ప్రతిదీ ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
💖 నా... మనసునే... వీడకే చైత్రమా..-6.💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
💖 నా... మనసునే... వీడకే చైత్రమా..-7.💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
💖 నా... మనసునే... వీడకే చైత్రమా..-8.💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
💖 నా... మనసునే... వీడకే చైత్రమా..-9.💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
💖 నా... మనసునే... వీడకే చైత్రమా..-10.💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
💖 నా మనసునే వీడకే చైత్రమా -11 💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
💖 నా మనసునే వీడకే చైత్రమా -12 💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
💖 నా మనసునే వీడకే చైత్రమా -13 💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
💖 నా మనసునే వీడకే చైత్రమా -14 💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
💖 నా మనసునే వీడకే చైత్రమా -15 💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి