pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
నా సర్వస్వమూ నీవే 💞
నా సర్వస్వమూ నీవే 💞

నా సర్వస్వమూ నీవే 💞

ZoSid 💞Jodi

4.8
(72.2K)
34 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
2923034+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి
Jaanu_ZED
Jaanu_ZED
6K అనుచరులు

Chapters

1.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 1

33K+ 4.7 6 నిమిషాలు
30 ఏప్రిల్ 2020
2.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 2

25K+ 4.7 6 నిమిషాలు
01 మే 2020
3.

నా సర్వస్వమూ నీవే-3

21K+ 4.7 10 నిమిషాలు
02 మే 2020
4.

నా సర్వస్వమూ నీవే -4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

నా సర్వస్వమూ నీవే -5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

నా సర్వస్వమూ నీవే -6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

నా సర్వస్వమూ నీవే -7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

నా సర్వస్వమూ నీవే -8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

నా సర్వస్వమూ నీవే -9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

నా సర్వస్వమూ నీవే 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

నా సర్వస్వమూ నీవే - 20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked