pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️
❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️

ఒసేయ్ సుమా ఎక్కడ చచ్చావే ..... లేచి ఇంత సేపవుతున్నా కాఫీ తీసుకురాకుండా ఎం వెలగబెడుతున్నావ్ అని బెడ్ మీద నుంచి లెవకుండానే కేకలు వేస్తుంది రేవతి...... అంతలా గావుకేకలు పెట్టకపోతే వెళ్లి ...

4.8
(22.6K)
6 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
666998+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-1

28K+ 4.8 6 నిమిషాలు
25 మే 2021
2.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-2

18K+ 4.8 15 నిమిషాలు
26 మే 2021
3.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-3

16K+ 4.8 6 నిమిషాలు
29 మే 2021
4.

❣️నువ్వే నా శ్వాస❣️-4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ,❣️-11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

❣️నువ్వే నా శ్వాశ❣️-20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked