pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -1(పార్ట్ -3)
పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -1(పార్ట్ -3)

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -1(పార్ట్ -3)

ఆరాధ్య , రామ్ పెళ్ళి  అయి ఆరునెలల తరువాత .... ఆరాధ్య రాత్రి  7 గంటకు PVR ముందు నిలబడి చూస్తూ ఈ అభిరామ్ సార్ వస్తాను అన్నారు ఇంకా రాలేదు ఏమిటి సినిమా ఇంకా మొదలు కాబోతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటే వదిన ...

4.8
(77.7K)
18 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
928295+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -1(పార్ట్ -3)

11K+ 4.8 4 నిమిషాలు
10 సెప్టెంబరు 2022
2.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా-2 (పార్ట్ -3)

9K+ 4.8 4 నిమిషాలు
11 సెప్టెంబరు 2022
3.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 3 (పార్ట్ -3)

8K+ 4.8 4 నిమిషాలు
13 సెప్టెంబరు 2022
4.

పల్లెటూరి పెళ్ళమా - మజాకా-4 (పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా- 7 (పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 8 ( పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 9(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా -మజాకా- 10 (పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -11(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

పట్నం పెళ్ళామా - మజాకా - 13(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 14(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 15( పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 16(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -17(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -18 (పార్ట్ - 3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా - 19(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

పల్లెటూరి పెళ్ళామా - మజాకా -20(పార్ట్ -3)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked