pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
పల్లెటూరి పిల్లగాడు.
పల్లెటూరి పిల్లగాడు.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు పల్లెటూరి వాళ్ళంటే ఎందులోనూ తక్కువ కాదు... వాళ్ళేమీ మట్టిపిసుక్కునే వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు అక్కడ మట్టిలో ఉండబట్టే అందరూ టైం కి తిండి తింటున్నారు. వాళ్ళని చులకనగా చూస్తే ఏం ...

4.9
(3.6L)
15 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
35.5L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు.

32K+ 4.8 5 నిమిషాలు
02 అక్టోబరు 2021
2.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....2.

24K+ 4.8 5 నిమిషాలు
05 అక్టోబరు 2021
3.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....3.

22K+ 4.8 5 నిమిషాలు
07 అక్టోబరు 2021
4.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....4.

23K+ 4.9 5 నిమిషాలు
09 అక్టోబరు 2021
5.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....5.

24K+ 4.9 6 నిమిషాలు
12 అక్టోబరు 2021
6.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....6.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....7.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....8.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....9.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....10.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్.... 11.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....12.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....13.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....14.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....15.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి