pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
పరవశం...
పరవశం...

దురదృష్టం అదృష్టంగా మారితే...కలవని దారులు కలిసేనా...కలిసిన మనసులు మజిలీ చేరేనా...

4.9
(4.2K)
59 నిమిషాలు
చదవడానికి గల సమయం
57835+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

పరవశం...1

5K+ 4.9 1 నిమిషం
03 ఫిబ్రవరి 2022
2.

పరవశం...2

4K+ 4.9 3 నిమిషాలు
04 ఫిబ్రవరి 2022
3.

పరవశం...3

3K+ 4.9 2 నిమిషాలు
05 ఫిబ్రవరి 2022
4.

పరవశం...4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

పరవశం...5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

పరవశం...6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

పరవశం...7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

పరవశం...8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

పరవశం...9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

పరవశం...10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

పరవశం...11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

పరవశం...12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

పరవశం...13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

పరవశం...14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

పరవశం...15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

పరవశం...16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

పరవశం...17( ఎండ్ పార్ట్ 1)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

పరవశం...18 (ఎండ్ పార్ట్ 2)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked