హోమ్
విభాగాలు రాయండి
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ

ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ

ప్రేమకుటుంబంఅనుబంధాలు
Madhu geetanjali Sajja
4.9
251066 రేటింగ్స్ & 70799 సమీక్షల
2282435
11 గంటలు
128 భాగాలు
💜ప్రేమ ఓ ప్రేమ వచ్చావా ప్రేమ💜 ఓహ్ గాడ్... సెవెన్ అయిపోయింది... ఇంకా నేను ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను.. లగేజ్ కూడా సర్దుకోలేదు.. ఛా... దీన్నే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు అనుకుని తనని తానే తిట్టుకుంటూ... ...
2282435
11 గంటలు
భాగాలు
💜ప్రేమ ఓ ప్రేమ వచ్చావా ప్రేమ💜 ఓహ్ గాడ్... సెవెన్ అయిపోయింది... ఇంకా నేను ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను.. లగేజ్ కూడా సర్దుకోలేదు.. ఛా... దీన్నే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు అనుకుని తనని తానే తిట్టుకుంటూ... ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమా౼6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼9.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼11.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼13.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
ప్రేమా ఓ ప్రేమా వచ్చావా ప్రేమ౼15.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి