pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
💞 ప్రియా ప్రియతమా 💞
💞 ప్రియా ప్రియతమా 💞

💞 ప్రియా ప్రియతమా 💞

హైద్రాబాద్: మార్నింగ్: మహేశ్వరి గారు: కిచెన్ లో నుండి కూతురి ని లేవమని పిలుస్తుంది సోరి అరుస్తుంది ...... అమ్మా పిలుస్తున్నా ఇంకా లేవకుండా , ముసుగుతన్ని పడుకుంది హీరోయిన్ గారు ...... జగదీష్ గారు: ...

4.8
(22.0K)
9 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
785141+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

ప్రియా ప్రియతమా 1

22K+ 4.7 5 నిమిషాలు
31 డిసెంబరు 2020
2.

ప్రియా ప్రియతమా 2

18K+ 4.8 9 నిమిషాలు
04 జనవరి 2021
3.

ప్రియా ప్రియతమా 3

16K+ 4.7 9 నిమిషాలు
05 జనవరి 2021
4.

ప్రియా ప్రియతమా 4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

ప్రియా ప్రియతమా 5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

ప్రియా ప్రియతమా 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

ప్రియా ప్రియతమా 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

ప్రియా ప్రియతమా 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

ప్రియా ప్రియతమా 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

ప్రియా ప్రియతమా 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

ప్రియా ప్రియతమా 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

ప్రియా ప్రియతమా 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

ప్రియా ప్రియతమా 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

ప్రియా ప్రియతమా 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

ప్రియా ప్రియతమా 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

ప్రియా ప్రియతమా 16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

ప్రియా ప్రియతమా 17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

ప్రియా ప్రియతమా 18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

ప్రియా ప్రియతమా 19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

ప్రియా ప్రియతమా 20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked