pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
ప్రియమైన శత్రువు2తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో
ప్రియమైన శత్రువు2తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో

ప్రియమైన శత్రువు2తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో

💕ప్రియమైన శత్రువు💕 పార్ట్....2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 హాయ్ ఫ్రెండ్స్....🌹🌹🌹🌹🌹 మన ఈ తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో మధుర స్వప్నం, ప్రియమైన శత్రువు కొనసాగింపు అని మీలో చాలామందికి ...

4.9
(5.6L)
29 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
69.7L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕పార్ట్...2💞 తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞

57K+ 4.8 11 నిమిషాలు
31 డిసెంబరు 2020
2.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕...2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....2.

45K+ 4.8 8 నిమిషాలు
03 జనవరి 2021
3.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💕 పార్ట్....3.

40K+ 4.8 10 నిమిషాలు
07 జనవరి 2021
4.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....4.

38K+ 4.8 10 నిమిషాలు
12 జనవరి 2021
5.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2 💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....5.

37K+ 4.9 8 నిమిషాలు
18 జనవరి 2021
6.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2 💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....6.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....7.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....8.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....9.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

ప్రియమైన శత్రువు౼2.💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....10.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....11.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....12.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2 💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....13.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2 💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....14.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

💕ప్రియమైన శత్రువు💕౼2 💞తనువున ప్రాణం ఏ చోట నున్నదో💞 పార్ట్....15.

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి