హోమ్
విభాగాలు రాయండి
💖రాధే శ్యామ్💖

💖రాధే శ్యామ్💖

మహిళప్రేమసస్పెన్స్
💖JANNATH💖 BUJJAMMA "💓✍️💓 నా కలం నుండి జాలువారే అమృత చినుకులు ఈ ప్రణయామృత ఝరి💕💕"
4.9
113292 రేటింగ్స్ & 28351 సమీక్షల
1961997
18 గంటలు
239 భాగాలు
ప్రాణంగా ప్రేమించిన అమ్మాయిని భార్యగా మార్చుకుని జీవితాంతం సంతోషంగా ఉండాలి అనుకున్నా అతను కానీ అతని ఉద్యోగం అతని భార్యని బలికొరింది... జీవితాంతం భార్య జ్ఞాపకాలతో గడపాలి అనుకోనీ... అలాగే ఒంటరిగా ...
1961997
18 గంటలు
భాగాలు
ప్రాణంగా ప్రేమించిన అమ్మాయిని భార్యగా మార్చుకుని జీవితాంతం సంతోషంగా ఉండాలి అనుకున్నా అతను కానీ అతని ఉద్యోగం అతని భార్యని బలికొరింది... జీవితాంతం భార్య జ్ఞాపకాలతో గడపాలి అనుకోనీ... అలాగే ఒంటరిగా ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
💖...రాధే శ్యామ్..-6.💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
💖రాధే శ్యామ్ - 7💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
💖రాధే శ్యామ్-8💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
💖రాధే శ్యామ్- 9💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
💖రాధే శ్యామ్-10💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
💖రాధే శ్యామ్-11💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
💖రాధే శ్యామ్-12💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
💖రాదే శ్యామ - 13💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
💖రాధే శ్యామ్-14💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
💖రాధే శ్యామ్-15💖
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి