pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
రిషి
రిషి

ఏ అచ్చాధనం లేని అతని ఛాతీ కనబడుతోంది. అతని హృదయం మీద తల వాల్చి అతన్ని చుట్టుకు పడుకోవాలి అనిపించింది ఒక్క క్షణం పాటు. అంతలోనే...! ' ఇది వరకే... అతని శరీరం వేరొకరి సొత్తు. ఆ ఊహకే సిగ్గులేదు ' అని ...

4.9
(1.5L)
17 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
14.9L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

రిషి -1

19K+ 4.9 4 నిమిషాలు
15 ఫిబ్రవరి 2023
2.

రిషి -2

16K+ 4.9 4 నిమిషాలు
16 ఫిబ్రవరి 2023
3.

రిషి -3

14K+ 4.9 4 నిమిషాలు
17 ఫిబ్రవరి 2023
4.

రిషి -4

14K+ 4.9 5 నిమిషాలు
18 ఫిబ్రవరి 2023
5.

రిషి -5

13K+ 4.9 5 నిమిషాలు
19 ఫిబ్రవరి 2023
6.

రిషి -6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

రిషి -7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

రిషి -8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

రిషి -9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

రిషి -10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

రిషి -11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

రిషి -12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

రిషి -13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

రిషి -14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

రిషి -15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి