pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
సమస్తమే నీవై
సమస్తమే నీవై

అర్ధరాత్రి రెండు గంటల సమయం... ఒక పెద్ద ఇంద్ర భవనం లాంటి ఇంటి ముందు పడవ అంత పెద్ద కార్ ఆగింది. హారన్ సౌండ్ చేయగానే వాచ్మాన్ గేట్ తీయగానే రయ్ మంటూ ఊరికింది కార్... అందులోనుండి దిగాడు ఒక ...

4.9
(29.4K)
16 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
11.4L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

సమస్తమే నీవై 1

20K+ 4.8 6 నిమిషాలు
31 మే 2022
2.

సమస్తమే నీవై 2

16K+ 4.9 5 నిమిషాలు
04 జూన్ 2022
3.

సమస్తమే నీవై 3

15K+ 4.8 5 నిమిషాలు
08 జూన్ 2022
4.

సమస్తమే నీవై 4

14K+ 4.9 5 నిమిషాలు
08 జూన్ 2022
5.

సమస్తమే నీవై 5

14K+ 4.8 3 నిమిషాలు
11 జూన్ 2022
6.

సమస్తమే నీవై 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

సమస్తమే నీవై 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

సమస్తమే నీవై 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

సమస్తమే నీవై 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

సమస్తనే నీవై 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

సమస్తమే నీవై 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

సమస్తమే నీవై 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

సమస్తమే నీవై 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

సమస్తమే నీవై 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

సమస్తమే నీవై 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి