హోమ్
విభాగాలు రాయండి
శిక్షా

శిక్షా

హారర్ప్రేమమినీ కథలుమహిళ
అలేఖ్య. ఏలూరి. "లేఖ్య"
4.9
11496 రేటింగ్స్ & 3802 సమీక్షల
69886
8 గంటలు
89 భాగాలు
అనాథ అయిన ఆమె జీవితంలో అతని రాక వెన్నెల రాత్రుల సంతోషాలను కానుకగా ఇచ్చి అందమైన చందమామ లాంటి ప్రేమ కథ మాది కూడా అనుకునేలోపే ఒక విషాదం... తన ప్రేమకు తనని దూరం చేసిన వాళ్ళ మీద ఆమె విధించే ...
69886
8 గంటలు
భాగాలు
అనాథ అయిన ఆమె జీవితంలో అతని రాక వెన్నెల రాత్రుల సంతోషాలను కానుకగా ఇచ్చి అందమైన చందమామ లాంటి ప్రేమ కథ మాది కూడా అనుకునేలోపే ఒక విషాదం... తన ప్రేమకు తనని దూరం చేసిన వాళ్ళ మీద ఆమె విధించే ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
శిక్షా - 6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
శిక్షా - 7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
శిక్షా - 8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
శిక్షా - 9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
శిక్షా - 10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
శిక్షా - 11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
శిక్షా - 12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
శిక్షా - 13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
శిక్షా - 14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
శిక్షా - 15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి