pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
ఉంటా నీ జతగా { సీజన్ -1}
ఉంటా నీ జతగా { సీజన్ -1}

ఉంటా నీ జతగా { సీజన్ -1}

గుండెని ముక్కలు చేసేంత బాధని పంటి బిగువున దాస్తూ స్పృహ లో లేని అతన్నే  చూస్తుంది ఆమె..... గంట వరకు ఆమెవరో అతనెవరో... !!!!! కానీ ఇప్పుడు అతనెవరో తెలియకున్నా అతనితో ఎలా ఈ గదిలో ఒంటరిగా ఉందో తెలియని ...

4.8
(237.1K)
16 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
5749073+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

ఉంటా నీ జతగా 1

80K+ 4.7 1 నిమిషం
11 సెప్టెంబరు 2021
2.

ఉంటా నీ జతగా 2

58K+ 4.8 4 నిమిషాలు
18 సెప్టెంబరు 2021
3.

ఉంటా నీ జతగా 3

51K+ 4.8 7 నిమిషాలు
25 సెప్టెంబరు 2021
4.

ఉంటా నీ జతగా 4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

ఉంటా నీ జతగా 5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

ఉంటా నీ జతగా 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

ఉంటా నీ జతగా 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

ఉంటా నీ జతగా 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

ఉంటా నీ జతగా 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

ఉంటా నీ జతగా 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

ఉంటా నీ జతగా 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

ఉంటా నీ జతగా 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

ఉంటా నీ జతగా 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

ఉంటా నీ జతగా 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

ఉంటా నీ జతగా 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

ఉంటా నీ జతగా 16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

ఉంటా నీ జతగా 17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

ఉంటా నీ జతగా 18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

ఉంటా నీ జతగా 19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

ఉంటా నీ జతగా 20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked