pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
Pratilipi Logo
హంసలేఖ
హంసలేఖ

తన అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వని మనుషుల నుండి తన ప్రేమని గెలుచుయకున్న ఒక యువతి కధ!!!

4.8
(12.2K)
12 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
384084+
పాఠకుల సంఖ్య
library గ్రంథాలయం
download డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

హంసలేఖ - 1

10K+ 4.8 5 నిమిషాలు
29 ఆగస్టు 2021
2.

హంసలేఖ - 2

7K+ 4.8 8 నిమిషాలు
31 ఆగస్టు 2021
3.

హంసలేఖ - 3

7K+ 4.8 8 నిమిషాలు
06 సెప్టెంబరు 2021
4.

హంసలేఖ - 4

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
5.

హంసలేఖ - 5

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
6.

హంసలేఖ - 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
7.

హంసలేఖ - 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
8.

హంసలేఖ - 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
9.

హంసలేఖ - 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
10.

హంసలేఖ - 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
11.

హంసలేఖ - 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
12.

హంసలేఖ - 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
13.

హంసలేఖ - 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
14.

హంసలేఖ - 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
15.

హంసలేఖ - 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
16.

హంసలేఖ - 16

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
17.

హంసలేఖ - 17

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
18.

హంసలేఖ - 18

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
19.

హంసలేఖ - 19

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked
20.

హంసలేఖ - 20

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
locked