pratilipi-logo ప్రతిలిపి
తెలుగు
ప్రియవల్లభ
ప్రియవల్లభ

ప్రియవల్లభ

ప్రేమ ద్వేషిని ప్రేమించే వల్లభుడు

4.9
(10.6K)
4 గంటలు
చదవడానికి గల సమయం
1.5L+
పాఠకుల సంఖ్య
గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1.

ప్రియవల్లభ (ప్రోమో)

7K+ 4.9 3 నిమిషాలు
05 జులై 2022
2.

ప్రియవల్లభ - 2

4K+ 4.9 3 నిమిషాలు
07 జులై 2022
3.

ప్రియవల్లభ - 3

3K+ 4.9 3 నిమిషాలు
08 జులై 2022
4.

ప్రియవల్లభ - 4

3K+ 4.9 3 నిమిషాలు
09 జులై 2022
5.

ప్రియవల్లభ - 5

3K+ 4.9 3 నిమిషాలు
18 జులై 2022
6.

ప్రియవల్లభ - 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7.

ప్రియవల్లభ - 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8.

ప్రియవల్లభ - 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9.

ప్రియవల్లభ - 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10.

ప్రియవల్లభ - 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11.

ప్రియవల్లభ - 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12.

ప్రియవల్లభ - 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13.

ప్రియవల్లభ - 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14.

ప్రియవల్లభ - 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15.

ప్రియవల్లభ - 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి